ข้อมูลระบบ Character Cards และ Link Skills

Character Cards

ระบบการ์ดตัวละครนั้น เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเชิญชวนให้ผู้เล่นไปเล่นอาชีพหลากหลาย เพื่อจะได้ความสามารถพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อย และจะได้ไม่จำเจอยู่กับตัวละครเดียว เดิม ๆ นั่นเอง เค้ากลัวเบื่อน่ะ!

Character Cards

 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Character Cards

1. Character Cards ออฟชั่นจะมีผลกับทุกตัวละครใน ID ไม่ใช่แค่ในตัวละครที่อยู่ใน Deck

2. ขั้นต่ำของเลเวลตัวละครที่อยู่ใน Deck ได้คือเลเวล 30 แต่สำหรับออฟชั่นที่เกิดขึ้นจะมีผลกับตัวละครที่เกิดใหม่เลเวล 1 ทันที และมีผลทุกตัวละครในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน หรือ เซิร์ฟเวอร์รวม

3. Class ของการ์ดแบ่งตามเลเวลตัวละคร B = 30+, A =60+, S =100+, SS =200

 • ในการ์ด 1 Deck จะคราสที่ต่ำกว่าเสมอ เช่น S + S + A  = Set A
 • นอกแยกตามจากเลเวลแล้ว ยังมีการแยกตามสายอาชีพและกลุ่มอาชีพอีกด้วย โดยจะแสดงตามสีพื้นหลังของการ์ด

4. การ์ดมีได้สูงสุด 3 Deck แต่ละ Deck มีได้ 3 ใบ รวม 9 ใบ

5. แต่ละ Deck ถ้าจัดครบ 3 ใบ จะได้ Bonus Effect เพิ่มเติม

6. การ์ดใส่ซ้ำอาชีพไม่ได้ แม้จะอยู่คนละ Deck ก็ตาม

7. การ์ดในชุดสามารถเปลื่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา

 • ตัวอย่าง

Deck 1
Evan/Mercedes/Phantom

Deck 2
Mechanic/Demon Slayer/Aran

กำหนดให้ทุกใบเลเวลอยู่ในระดับ S เลเวล 100+ ทุกตัวละคร

สิ่งที่จะได้

 • Evan 70% chance to restore 2/4/6/8% of max MP on successful hit
 • Mercedes Skill cooldown -2/3/4/5%
 • Phantom Meso acquisition +1/2/3/4%
 • Mechanic Buff duration +5/10/15/20%
 • Demon Slayer Abnormal Status Resistance +1/2/3/4%
 • Aran 70% chance to restore 2/4/6/8% of max HP on successful hit

Bonus Effect

 1. The Glorious Return 3 Hero Cards ALL STAT 2/5/7/10
 2. Warrior’s Feat 3 Rank S Cards + 700 HP, 700 MP, 3 ATT, 3 M. ATT, Boss ATT 3%
 3. Warrior’s Feat 3 Rank S Cards + 700 HP, 700 MP, 3 ATT, 3 M. ATT, Boss ATT 3%

สรุป เนื่องจากชุด Deck 1 มี Hero ครบ 3 ใบ จึงได้ The Glorious Return และทุกตัวเป็น S จะได้ All +7 และเนื่องจากทุกใบ เป็น S จะได้ Warrior’s Feat อีก 2 ครั้ง เพราะมีการใช้ทั้งหมด 2 Deck

แล้วมันจะดีแค่ใหนถ้าตัวละครเลเวล 1 เกิดมาปกติคนทั่วไป HP 50 แต่ตัวละครของเราเกิดมาเลเวล 1 จะได้ HP+ 1400 และมี All+7 ติดตัวมาด้วยเลยทันที แถมเวลาบัฟก็ +15% ตั้งแต่เกิด!!!

นี่คือความต่างของการจัดวางแผนการใช้ระบบการ์ดให้คุ้มค่าครับ และจากการ์ดชุดนี้จะอนาคตเปลื่ยนเป็น

 • Demon Avenger Boss Damage +1%/2%/3%/4%

แทนที่ Aran ก็จะทำให้ได้

 • Blaze of Resistance 3 Resistance Cards ALL STAT 2/5/7/10

ก็จะได้ All +7 เพิ่มอีก 1 กลายเป็นเกิดมา All +14 เลยทีเดียว

หรืออาจจะลองจัดแบบอื่น ๆ ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ ลองจัดตามความเหมาะสมและอาชีพที่เราเล่นอยู่ขณะนั้นได้เลย

 

 • ความสามารถของ Character Cards

Job Card / Properties

Warrior Cards

 • Hero Weapon DEF +2/3/4/5%
 • Paladin Weapon Damage +0.5/1/1.5/2 per character level, หมายเหตุ : ATT. เป็นหน่วยในสเตตัสเลยไม่ใช่ WA.
 • Dark Knight Max HP +2/3/4/5%

Magician Cards

 • Fire/Poison Max MP +2/3/4/5%
 • Ice/Lightning Magic Damage +0.5/1/1.5/2 per character level, หมายเหตุ : M.ATT. เป็นหน่วยในสเตตัสเลยไม่ใช่ MA.
 • Bishop MP Potion Effect +5/10/15/20%

Bowman Cards

 • Bow Master Accuracy +2/4/6/8%
 • Marksman Crit chance +1/2/3/4%

Thief Cards

 • Night Lord Jump +2/3/4/5%
 • Shadower Movement Speed +2/3/4/5%
 • Dual Blade Avoidability +2/3/4/5%

Pirate Cards

 • Buccaneer Bonus Damage +2/3/4/5 per character level
 • Captain Summon duration +4/6/8/10%
 • Cannoneer Death EXP loss -2/3/4/5%
 • Jett Summon creature’s duration +2/4/8/10% (GMS Only)
 • Zen Minimum Critical Damage incease +1/2/3/4% (CMS/SEA Only)

หมายเหตุ : Bonus damage เป็นหน่วยในที่ขึ้นเสียหายที่ Monster ไม่แสดงในสเตตัส

Resistance Cards

 • Demon Slayer Abnormal Status Resistance +1/2/3/4%
 • Battle Mage Damage when hit -2/3/4/5%
 • Wild Hunter 0.5/1/1.5/2% chance to instant kill (bosses excluded)
 • Mechanic Buff duration +5/10/15/20%
 • Demon Avenger Boss Damage +1%/2%/3%/4%
 • Xenon STR, DEX, LUK +5/10/20/40

Hero Cards

 • Aran 70% chance to restore 2/4/6/8% of max HP on successful hit
 • Evan 70% chance to restore 2/4/6/8% of max MP on successful hit
 • Mercedes Skill cooldown -2/3/4/5%
 • Phantom Meso acquisition +1/2/3/4%
 • Luminous INT +10/20/40/60
 • Eunwol Minimum and Maximum Critical Damage +1/2/3/5%

หมายเหตุ : Aran และ Evan มี Coodown 60 Sec ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง

Cygnus Knights Cards

 • Dawn Warrior Weapon DEF +2/3/4/5%
 • Blaze Wizard Magic Damage +0.5/1/1.5/2 per character level
 • Wind Archer Accuracy +2/4/6/8%
 • Night Walker Avoidability +2/3/4/5%
 • Thunder Breaker Bonus Damage +2/3/4/5 per character level

Cygnus Knights เลเวล 120 สามารถได้สูงสุดใน Class A

Cygnus Knights Cards II

 • Mikhail Weapon DEF +2/3/4/5% Mikhail ถือว่าเป็น Cygnus

Nova Cards

 • Kaiser STR +10/20/40/80
 • Angelic Burster DEX +10/20/40/80

Sengoku (GMS/JMS/CMS Only)

 • Hayato Critical Minimum Damage +2/4/6/8%
 • Kanna Boss Damage +1/2/3/4%

Child of God

 • Zero Bonus Experience +4/6/8/10% *The Zero Character Card will at Level 110, 130, 160, and 200

Beast Tamer

 • Beast Tamer Defence Ignore Monster Defence 2/4/6/8%

 

 • ระบบ Bonus Effect ของ Character Cards

Deck Name / Activation Condition / Bonus Effect

แบบแบ่งตาม Job

 • Powerful Charge 3 Warrior Cards 4/6/8/10% of Max HP bonus damage
 • Magical Storm 3 Magician Cards 4/6/8/10% of Max MP bonus damage
 • Pinpoint Aim 3 Bowman Cards Final Attack type damage +1/2/3/4%
 • Weak Point Targeting 3 Thief Cards Max critical damage +1/2/3/4%
 • Pirate’s Way 3 Pirate Cards Ignore 2/4/6/8% DEF
 • Free Spirit 3 Explorer Cards ALL STAT 2/5/7/10
 • Honor of Cygnus 3 Cygnus Knights Cards ALL STAT 2/5
 • The Glorious Return 3 Hero Cards ALL STAT 2/5/7/10
 • Blaze of Resistance 3 Resistance Cards ALL STAT 2/5/7/10

แบบแบ่งตาม Class

 • Warrior’s First Step 3 Rank B Cards HP 300, MP 300
 • Warrior’s Growth 3 Rank A Cards +500 HP, 500 MP, 1 ATT, 1 M. ATT
 • Warrior’s Feat 3 Rank S Cards + 700 HP, 700 MP, 3 ATT, 3 M. ATT, Boss ATT 3%
 • Completed Warrior 3 Rank SS Cards + 1000 HP, 1000 MP, 5 ATT, 5 M. ATT, Boss ATT 5%

 

Link Skills

Link Skills

ระบบลิงค์สกิลนี้ เป็นตัวช่วยและเพิ่มความอยากเล่นให้เราอยากไปลองเล่นอาชีพใหม่ ๆ เล่นตัวละครหลาย ๆ ตัว มากขึ้น เพราะนอกจากเราจะได้การ์ดแล้ว เรายังจะได้สกิลพิเศษมาใช้อีกด้วย โดยจะมีอาชีพที่จะได้ลิงค์มีดังนี้

Cannon Shooter – Pirate Blessing

 • Level 1: 5% HP and MP & 15 All Stat [Acquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 10% HP and MP & 25 All Stat [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 15% HP and MP & 35 All Stat [Aquired Link Skill at Level 210]

Demon Slayer – Fury Unleashed

 • Level 1: 10% Boss Damage [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 15% Boss Damage [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 20% Boss Damage [Aquired Link Skill at Level 210]

Mercedes – Elven Blessing

 • Level 1: 10% Exp [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 15% Exp [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 20% Exp [Aquired Link Skill at Level 210]

Phantom – Phantom Instinct

 • Level 1: 10% Critical Rate [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 15% Critical Rate [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 20% Critical Rate [Aquired Link Skill at Level 210]

Mikhail – Knight’s Watch

 • Level 1: 90 Seconds of 100% Stance, 180 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 110 Seconds of 100% Stance, 180 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 130 Seconds of 100% Stance, 180 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 210]

Luminous – Light Wash

 • Level 1: 10% Ignore Defence [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 15% Ignore Defence [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 20% Ignore Defence [Aquired Link Skill at Level 210]

Kaiser – Iron Will

 • Level 1: 10% Max HP [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 15% Max HP [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 20% Max HP [Aquired Link Skill at Level 210]

Angelic Burster – Terms and Conditions

  • Level 1: 60% Total Damage for 10 Seconds/35% for linked 90 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 70]

เพิ่มพลังโจมตี 60% เป็นระยะเวลา 10 วินาที/35% สำหรับสกิลลิงค์ คูลดาวน์ 90 วินาที [ได้รับเมื่อเลเวล 70]

  • Level 2: 90% Total Damage for 10 Seconds/45% for linked 90 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 120]

เพิ่มพลังโจมตี 90% เป็นระยะเวลา 10 วินาที/45% สำหรับสกิลลิงค์ คูลดาวน์ 90 วินาที [ได้รับเมื่อเลเวล 120]

  • Level 3: 120% Total Damage for 10 Seconds/60% for linked 90 Second Cooldown [Aquired Link Skill at Level 210]

เพิ่มพลังโจมตี 120% เป็นระยะเวลา 10 วินาที/60% สำหรับสกิลลิงค์ คูลดาวน์ 90 วินาที [ได้รับเมื่อเลเวล 210]

Demon Avenger – Wild Rage

 • Level 1: Permanent Damage Increase 5% [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: Permanent Damage Increase 10% [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: Permanent Damage Increase 15% [Aquired Link Skill at Level 210]

Xenon – Hybrid Logic

 • Level 1: 5% All Stats [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 10% All Stats [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 15% All Stats [Aquired Link Skill at Level 210]

Kanna – Elementalism 

 • Level 1: Permanent Damage Increase 5% [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: Permanent Damage Increase 10% [Aquired Link Skill at Level 120]

Hayato – Keen Edge

 • Level 1: All Stats 10, Attack Power Increase 5, Magic Attack Power Increase 5 [Aquired Link Skill at Level 70]

Jett/Zen – Core Aura

 • Level 1:  The numeric value of each stat STR, DEX, INT, LUK, Weapon ATT, Magic ATT Each stat can be different for each Jett character, and the stats will randomly change after a certain interval of time. Maximum 20 point each stat, 2 point for every 5 Character Level 70-120 [Aquired Link Skill at Level 70-120]

Cygnus Knights – Cygnus Blessing

 • Level 1: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 5%/2% for linked, Can stack this Link Skill up to 5 times [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 10%/5% for linked , Can stack this Link Skill up to 5 times [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 15%/7% for linked , Can stack this Link Skill up to 5 times [Aquired Link Skill at Level 210]

For linked

 • Level 1: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance  2%
 • Level 2: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance  5%
 • Level 3: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 7%
 • Level 4: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 10%
 • Level 5: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 12%
 • Level 6: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 15%
 • Level 7: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 17%
 • Level 8: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 20%
 • Level 9: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 22%
 • Level 10: Increase Abnormal Status and Elemental Resistance 25%

Zero – Rhinne’s Blessing

This skill can be levelled up by collecting the Goddess’ tears.

 • Level 1: Damage Reduced 3%, Defense Ignored +2% [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 2: Damage Reduced 6%, Defense Ignored +4% [Aquired Link Skill at Level 130]
 • Level 3: Damage Reduced 9%, Defense Ignored +6% [Aquired Link Skill at Level 140]
 • Level 4: Damage Reduced 12%, Defense Ignored +8% [Aquired Link Skill at Level 178]
 • Level 5: Damage Reduced 15%, Defense Ignored +10% [Aquired Link Skill at Level 178]

Beast Tamer – Focus Spirit

 • Level 1: 4% Boss Damage, 4% Critical Rate, 3% HP and MP [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: 7% Boss Damage, 7% Critical Rate, 4% HP and MP [Aquired Link Skill at Level 120]
 • Level 3: 10% Boss Damage, 10% Critical Rate, 5% HP and MP [Aquired Link Skill at Level 210]

Eunwol – Close Call

 • Level 1: When hit by an attack that would lead to death, there is a 5% chance of surviving. [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: When hit by an attack that would lead to death, there is a 10% chance of surviving. [Aquired Link Skill at Level 120]

Resistance – Spirit of Freedom

 • Level 1: You will not take damage for 3 sec after being revived. [Aquired Link Skill at Level 70]
 • Level 2: You will not take damage for 6 sec after being revived. [Aquired Link Skill at Level 120]

*ใน KMS 1.2.194 และ GMS v.141 เป็นต้นไป ปรับให้มี Link Management สำหรับจัดการระบบ Link Skills และเพิ่มการจำกัด โดยใน 1 ตัวละครสามารถมี Link Skills ที่ส่งมาจากตัวละครอื่นได้ไม่เกิน 12 สกิล (ไม่รวมของตัวละครนั้น ๆ)

 

Change Log

 • 23/05/2013 โพสข้อมูลระบบ Character Cards และ Link Skills
 • 25/05/2013 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Sengoku: Kanna, Hayato
 • 18/06/2013 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills Level 3 และของสายอาชีพ Explorer: Jett/Zen, Cygnus Knights
 • 09/07/2013 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Child of God: Zero
 • 17/12/2013 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Hero: Eunwol
 • 10/01/2014 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Beast Tamer
 • 15/01/2014 แก้ไขข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Beast Tamer จากการเนิฟใน CMST
 • 22/12/2014 เพิ่มเติมข้อมูล Link Skills ของสายอาชีพ Resistance